گیاهپزشکی، حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تهران، دانلود رایگان کتاب های گیاه پزشکی
مهمترین بیماریهای درختان میوه
نوشته شده توسط Ali Darvishzadeh در ساعت 15:32

لیستی از مهمترین بیماریهای درختان میوه که به زودی در این وب سایت مطالب بیشتری درباره آنها نوشته می شود

۱. پوسيدگي سياه سيب
2.پوسيدگي سياه ريشه سيب
3.سرطان طوقه سيب
4.Apple chlorotic leaf spot virus
5.موزائيك سيب
6.سفيدك حقيقي(پودری) سيب
7.آنتراکنوز موز
8.بیماری سر سیگاری موز
9. بیماری پانامایی موز
10.سوختگی برگ بادام
11. بلاست مركبات
12.بيماري آنتراكنوز مركبات
13.شاخه ميري مركبات
14.شانكر باكتريايي مركبات
15.ويروئيد كاكسياي مركبات
16.لكه سياه مركبات
17.سر خشكيدگي درختان مركبات (ناتراسیا)
18.بيماري مرگ گياهچه مركبات
19.گموز‌‌ ‌‌مركبات
20. لكه سبز مركبات
21. پســـوروز مركبات(ويروس پوسه‌ي مركبات)
22.بيماري فوماژين مركبات(دوده‌ي مركبات)
23.تريستيزاي مركبات(بيماري غم)
24.سبزردي ابلق مركبات
25.فتيله نارنجي(دارخور)
26.سوختگي سياه نخل
27. زگيل سياه نخل خرما
28.پوسيدگي قهوه‌اي(دروني) ميوه انجير
29.لكه برگي سركوسپورايي انجير
30.ترشيدگي انجير
31.شانكر انجير
32.آتشك سيب وگلابي
33.آنتراكنوز مــــــو
34.لکه زاویه ای برگ مـــــو
35.سرطان طوقه‌ي مـــــــو
36سفيدك داخلي(كركي، كاذب) مــــــــــــو
37.ویروس برگ باد بزنی مـو
38.بيماري لكه زيتوني مو
39.سفيدك پودري انگور (سياه بور)
40.پوسيدگيهاي انگور
41.بيماري پوسيدگي گل‌آذين خرما
42.آنتراکنوز انبه
43.لکه سیاه انبه
44.پژمردگی باکتریایی موز
45.موميايي درختان ميوه
46.گره زيتون
47.عارضه خشكيدگي خوشه خرما(پژمردگي ميوه)
48.سفيدك پودري هلو و شليل
49.چشم طاووسي زيتون
50.زوال گلابي
51.بيماري سنگريزه اي گلابي
52. لكه آجري برگ بادام و لكه قرمز برگ آلو
53. زنگ دانه دارها
54. كپكهاي دوده اي وفضله مگسي sooty mold & fly speck
55. لكه غربالي درختان هسته دار Stone fruit shothle spot
56. پيچيدگي برگ هلو وشليل
57. آنتراكنوز گردو Walnut anthracnose
58. بيماري لكه سياه گردو walnut black spot
59. پژمردگي شاخه‌ي گردو walnut branch wilt
60. شانكر عمقي پوست گردو walnut deep bark canker(syn: walnut phlom canker)
61. پوسيدگي فيتوفترايي طوقه و ريشه گردو walnut Phytophthora crown and root rot
62. شانكر سطحي پوست گردو walnut shallow bark canker
63.بیماریهای درختان زیتون
68بیماری های درخت زیتون 2
69. شانكر باكتريايي درختان ميوه
70. آتشک (Fire Blight)
۷۱. سفيدك حقيقي سيب

 
 

حشرات از منظر گیاهپزشکی

حشرات از منظر گیاهپزشکی